INFORMATION

Vad kan Elektrosektionens civilingenjör från KTH?

Civilingenjören från KTH tillhör den tekniska eliten. Utbildningen som vi elektroteknologer går i 5 år är den högst rankade på KTH, vilket garanterar att ditt företag får en av landets bästa ingenjörer om ni anställer någon av oss. Vi anser oss framförallt vara bra på strukturering av problem, matematiska beräkningar och programmering, samt givetvis allt som har med elektricitet att göra. Vi hittar lösningar på allt mellan himmel och jord, men först till kvarn får mala, eller med andra ord, ju tidigare ditt företag presenterar utmaningar och möjligheter för KTH:s elektroteknologer desto snabbare lyckas ni värva de bästa. Mer information om vår sektion kan ni hitta på http://elektrosektionen.se.


Vad är ePotential?

En gång per år anordnas en arbetsmarknadsdag av elektrosektion på Kungliga Tekniska Högskolan med målsättningen att företag och studenter ska lära känna varandra och knyta värdefulla kontakter. Huvudaktiviteten under arbetsmarknadsdagen är mässan som äger rum i KTH:s studentkårhus (Nymble) den 20 februari 2020. Där får företag visa upp sin verksamhet och sina aktuella utmaningar. Till mässan är alla elektroteknologer på KTH inbjudna med tillhörande masterstudenter, dessutom är alla andra studenter på hela KTH också välkomna.


Vilka företag är välkomna?

Vi på Elektrosektionen anser oss vara duktiga på det mesta, framförallt problemlösning som kräver utveckling av produkter och tjänster med elektriska komponenter. Vår arbetsmarknadsdag är därmed främst riktad till företag som specialiserar sig på just detta. Men även alla andra företag som ser att de skulle dra nytta av våra färdigheter är varmt välkomna att ställa ut på mässan.


Vad får ni ut?

Ni som ställer ut under mässan kommer tidigt i direkt kontakt med Sveriges skarpaste ingenjörer. Redan där och då blir ePotential ett utmärkt tillfälle att värva talanger till deltidsjobb eller sommarjobb som sedan kan utvecklas till mycket mer för ditt företag. Ni kan även komma i kontakt med masterstudenter för att göra examensarbeten. Vårt mål är att ni som företag ska känna att ni fått mycket exponering så att vi teknologer komma känna igen er när vi kommer ut i arbetslivet.


Hur ser dagen ut under ePotential?

Den 20:e februari 2020 är alla utställare välkomna kl. 08 för att börja sätta upp sina montrar. Kl. 10 sätter mässan officiellt igång och är öppen till kl 16. Mellan 16 och 18 får företagen ta ner sina montrar och kl. 18 bjuds det på middag för utställarna dit elektroteknologer också är inbjudna. Middagen övergår i en pub där utställarna kan fortsätta mingla med studenter.


Kommer det många till mässan och kommer ditt företag synas?

Vi är måna om att maximera antalet besökande teknologer så att företagen får största möjliga utdelning. Vi är även måna om att varje företag ska få mycket publicitet så att våra teknologer kommer känna igen företagen när de besöker mässan och komma ihåg dem efteråt. Därför kommer vi göra följande för att nå ut till teknologerna och säkra att ditt företag blir sett:

  • I år kommer vi vara mycket aktiva på sociala medier som Facebook och Instagram. Vi kommer göra inlägg om varje företag innan mässan så att alla får möjlighet att se vilka företag som kommer. Dessa inlägg presenteras inte enbart för alla som går på Elektrosektionen utan är även öppna att följas av hela KTH.

  • Affischer i sektionslokaler och på KTH-området där företagens loggor kommer framgå.

  • Under mässan delas en broschyr ut där varje företag får presentera sig.

  • Innan mässan kommer en stor banner sitta över entrén till KTH campus så att alla på hela campus ser när ePotential kommer hållas.

  • En vecka innan mässan kommer vi marknadsföra ePotential genom kaffeutdelning vid tunnelbaneuppgången till KTH för att locka så många som möjligt.

  • Mässan kommer vara schemalagd för alla som går elektrolinjen för att garantera att alla verkligen ser när ePotential kommer hållas och så att de får möjlighet att besöka.


Vad ingår i ePotential och vad kostar det?
Det får ni svar på här.


Hur anmäler man sig?

Det får ni svar på här.


Har ni några andra frågor?
Kontaktinfo hittar ni här.